Privacybeleid

Privacybeleid

Dit is de Privacyverklaring van de Totale Zorgwinkel. Hierin wordt uiteengezet hoe de Totale  Zorgwinkel omgaat met persoonsgegevens die via de Website worden verkregen. De verwerking van persoonsgegevens is aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens.

Totale Zorgwinkel respecteert en beschermt de privacy van alle Kopers van de Website. Totale Zorgwinkel spant zich naar alle redelijkheid in om er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden, zoals die in deze Privacyverklaring zijn omschreven.

Artikel 1 - Doeleinden

 1. Om Producten te kunnen bestellen dient Koper een aantal persoonsgegevens in te vullen, waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen, adresgegevens, lidmaatschapsnummer, BSN nummers, verzekeringsnummer, telefoonnummer en e-mail adres. Totale Zorgwinkel gebruikt deze gegevens voor de volgende doeleinden:
  • het leveren en declareren van de Producten;
  • het verstrekken van informatie over diensten en producten van Mijn Zorgwinkel aan koper;
  • het verstrekken van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.
  • We verzamelen persoonlijke gegevens, als bijvoorbeeld email,  factuur en verzend adres en telefoonnummers. Ons primaire doel in het verzamelen van persoonlijke gegevens is om je als bezoeker een zo soepel, efficiënt en gepersonaliseerde winkel ervaring te laten ervaren. Zo contacteren wij bijvoorbeeld klanten die hun winkelwagen hebben laten staan om te kijken of er een probleem was.

Artikel 2 - Algemene informatie

 1. Voor de Totale Zorgwinkel is het interessant te weten of de Website vaak bezocht wordt en welke Producten het meest gewild zijn. Hiervoor zal de Totale Zorgwinkel bepaalde informatie verzamelen onder meer door middel van IP-gegevens en cookies (kleine bestanden die naar de browser worden gezonden en worden opgeslagen op de harde schijf waardoor er wordt geregistreerd hoe en wanneer een Koper een website gebruikt). Met deze informatie kan de Totale Zorgwinkel haar Website, producten en diensten afstemmen op de wensen van de klanten.
 2. Om het recht van privacy van Koper te beschermen, zal alle informatie die op deze wijze wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie Koper te identificeren. Cookies worden ook gebruikt om wachtwoorden, gebruikersnamen en voorkeuren te onthouden. Koper heeft de mogelijkheid zijn browser in te stellen zodat cookies worden geweigerd. Hierdoor kan zijn gebruik van de Website negatief beïnvloed worden.

Artikel 3 - Wijzigen / verwijdering van Persoonsgegevens

 1. Koper mag de gegevens die de Totale Zorgwinkel over hem heeft verzameld op elk moment inzien en laten corrigeren. Hij heeft het recht Totale Zorgwinkel te vragen daarvoor in aanmerking komende persoonsgegevens te verwijderen of af te schermen.
 2. Totale Zorgwinkel zal binnen 4 (vier) weken op een verzoek tot verwijdering beslissen en zal bij het bekend maken van haar beslissing Koper informeren in hoeverre door de eventuele verwijdering het gebruik van de Website wordt beperkt of verhinderd.

Artikel 4 - Beveiliging

 1. Totale Zorgwinkel spant zich naar redelijkheid in om haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Totale Zorgwinkel treft hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Artikel 5 - Hyperlinks

 1. Voor het gemak van haar Kopers heeft Totale Zorgwinkel op haar Website hyperlinks opgenomen naar websites van derden. Op deze websites is de privacyverklaring van deze derden van toepassing. Totale Zorgwinkel is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze websites en de gegevens die op deze websites worden verzameld.

Artikel 6 - Wijziging privacyverklaring

 1. Deze Privacyverklaring kan door Totale Zorgwinkel worden gewijzigd. Deze wijziging worden via de Website en/of per e-mail bekend gemaakt.

Artikel 7 - Vragen en verzoeken

 1. Voor vragen of verzoeken over het privacybeleid van de Totlae Zorgwinkel kan contact worden opgenomen met de klantenservice.

 Op deze website worden anonieme gegevens verzameld en opgeslagen voor marketing en optimalisering met behulp van GmbH-technologie van etracker (www.etracker.de). Alle bezoekersgegevens worden opgeslagen onder een anonieme gebruikers-ID om een totaalprofiel van gebruikers op te bouwen. Om deze gegevens te verzamelen en op te slaan, wordt mogelijk gebruik gemaakt van cookies, maar de gegevens kunnen niet naar u persoonlijk worden herleid. De gegevens worden niet gebruikt om de identiteit van bezoekers vast te stellen. De gegevens worden ook niet gekoppeld aan persoonlijke gegevens. U kunt de toekomstige vergaring en opslag van gegevens te allen tijde weigeren.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »